Analizy i raporty

  • Nanotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią, która pozwala sięgać po same elementarne cząsteczki materii - atomy i budować z nich urządzenia, maszyny i różne materiały. Niedawno odkryte nanocząsteczki materii...
  • W analizie przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania...
  • In the future, nanotechnology and the resulting nanomaterials may represent the major key for solving the most important challenges facing our society in a range of pivotal areas of fundamental needs, including energy, the environment, climate, efficient use of resources, mobility,...
  • Summary  Nanotechnology relies on the ability to design, manipulate, and manufacture materials at the  nanoscale.    The emerging field of nanotechnology has the potential to lead to substantial advances in  many sectors—energy, medicine,...
  • This report will focus on nanotechnology; a class of products containing materials built on the atomic scale. It promises to be one of the technologies that will change the world and this report aims to provide an up-to-date view to inform the Lloyd’s market and the wider...
  • Strategia Wspólnoty Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w latach 2002-2006 realizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obejmowała funkcjonowanie tzw. “Obserwatorium ryzyka”, mającego na celu przewidywanie i identyfikację nowych i...
  • Nanotechnology involves the ability to control matter at approximately 1 to 100 nanometers. Worldwide trends suggest that products that rely on nanotechnology will be a $3 trillion market by 2020. However, some of the EHS impacts of nanotechnology are unknown. The NSTC coordinates and oversees...
  • W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z nanoobiektami (nazwa zwyczajowa:nano-cząstki)i metodami badaniaich parametrów. Podano definicje, przepisy prawne i normy oraz projekty badawcze ukierunkowane na uzyskanie wyników związanych z rzeczywistym narażeniem...
  • Raport przedstawia wyniki pracy Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonaukii Nanotechnologii, powołanego Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Nr 9/2006 z dnia15 lutego 2006 r., w celu opracowania strategii wzmocnienia sfery badańnaukowych i pracrozwojowych w dziedzinie nanonauk i...
  • Projekt „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” miał na celu wskazanie zapotrzebowania polskiejgospodarki na umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w długiejperspektywie czasowej.Obecnie o rozwoju gospodarki decyduje innowacyjność, która zależy...