Pozostałe działy:

Badanie poziomu wiedzy nt. nanotechnologii w Polsce. Raport końcowy.

Intensywny rozwój nanotechnologii w ostatnich latach rodzi pytanie, czy społeczeństwo jest świadome i gotowe na przyjęcie tych nowych technologii. Im większy jest poziom tej świadomości, tym proces wdrażania kolejnych osiągnięć z tej dziedziny może odbywać się w sposób jak najdogodniejszy. W związku z tym postanowiono (pomysłodawca: Jakub M. Tomczak), przy współudziale portalu NanoNet.pl, zbadać ten poziom w polskim społeczeństwie.

Raport można przeczytać tutaj:

http://www.nanont.pl/images/pdf/raport_ankieta.pdf