Książki

Przygocki Władysław, Włochowicz Andrzej
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
Książka jest wprowadzeniem do chemii i fizyki fulerenów. Na początku opisano genezę odkrycia i charakterystykę fulerenów, następnie omówiono otrzymywanie, właściwości chemiczne i fizyczne tej odmiany węgla. Szczególną uwagę poświęcono cylindrycznym obiektom węglowym,...
Sarbak Zenon
UAM
2009
Nanoporowate materiały są podstawą rozwoju współczesnych i przyszłościowych technologii związanych między innymi z tworzeniem nowej generacji urządzeń, nowych źródeł energii oraz nowych technologii katalitycznych.   Analizując cykl artykułów omawiających właściwości...
Huczko Andrzej
2004
Nanorurki Węglowe to pierwsza w języku polskim monografia poświęcona tym fascynujqcym nowym nanostrukturom węglowym. W odróżnieniu od poprzedniej książki autora, prezentującej nowoodkrytq odmianę alotropowq węgla - fulereny („Fulereny", wyd. PWN Warszawa 1999), powstawała ona...
Huczko Andrzej, Szala Mateusz, Dąbrowska Agnieszka
UW – Uniwersytet Warszawski
2011
Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych to pierwsza polska monografia w tej dziedzinie, stąd jej - w dużej mierze - charakter podstawowy, miejscami zaś niemal popularnonaukowy. Przedstawia reakcje syntezy spaleniowej i ich produkty, charakteryzowane na poziomie rozpoznawczym, ale...
John C Berg
"Born of decades of diverse experience performing research and teaching in the field of surface and colloid science, Prof. Berg's new textbook is a must buy for students just entering the field, as well as for experts. I find myself frequently referring to the book as a reference when...
Springer
2007
This volume continues the tradition formed in Nanotechnology in Catalysis 1 and 2. As with those books, this one is based upon an ACS symposium. Some of the most illustrious names in heterogeneous catalysis are among the contributors. The book covers: Design, synthesis, and control of catalysts...
Manoj Ram, E. Silvana Andreescu, Ding Hanming
Written by a team of global experts, Nanotechnology for Environmental Contamination covers the latest methods for using nanomaterials, processes, and tools to remediate toxin-contaminated water, air, soil, groundwater, and wastewater. This groundbreaking work discusses the use of...
Susanna Hornig Priest
From nuclear power to gene therapy to the automobile, history shows that it is useful to encourage and facilitate public discussion about new technologies and their potential dangers. Part of the seriesPerspectives in Nanotechnology, Nanotechnology and the Public: Risk Perception and Risk...
Harry F. Tibbals
Considering the fluid nature of nano breakthroughs—and the delicate balance between benefits and consequences as they apply to medicine—readers at all levels require a practical, understandable base of information about these developments to take greatest advantage of them. ...
Gabor L. Hornyak
The maturation of nanotechnology has revealed it to be a unique and distinct discipline rather than a specialization within a larger field. Its textbook cannot afford to be a chemistry, physics, or engineering text focused on nano. It must be an integrated, multidisciplinary, and specifically...