Jesteś w: NAUKA
Pozostałe działy:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet

Fundacja NANONET powstała, aby być źródłem rzetelnych informacji umożliwiających nam wszystkim poznanie świata nano. Stworzona przez wolontariuszy stawia sobie również za cel promocję rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nanotechnologii.

Głównym powodem założenia fundacji było zwiększenie możliwości działania na rzecz szerzenia wiedzy. Działalność popularyzatorska fundacji rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy ruszył pierwszy polski portal o tematyce nanotechnologicznej - www.Nanonet.pl. Od tego czasu portal został znacznierozbudowany i unowocześniony. Powstały również trzy inne portale – www.nanodialog.pl, www.nanobroker.org oraz www.nanogallery.eu, zajmujące się kolejno informacjami dotyczącymi etycznych, prawnych i społecznych aspektów wynikających z użycia nanotechnologii; opisywaniem instytucji, grup badawczych, projektów, patentów, oraz przedstawieniem świata nanotechnologii w sposób multimedialny.

Dzięki swojemu zaangażowaniu Fundacja nawiązała liczne kontakty w kraju i za granicą i stała się wiodącym medium przekazu informacji związanej z szeroko pojmowaną nanotechnologią. Jest największym portalem tematycznym o „nano” w Polsce, odwiedzanym przez ok. 1500 osób dziennie. Ponadto od lipca 2011 portal jest ściśle współpracującym partnerem PAP Nauka w Polsce. W tym samym roku przyznano Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezes Fundacji Nanonet dr inż. Adam Szatkowski został powołany do Polskiego Komitetu Normalizacji ds. Nanotechnologii, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 17 listopada br. W Warszawie. Fundacja jest również koordynatorem Warszawskiej Nano Sieci, w ramach której odbywają się cykliczne seminaria.

Od 2011r Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet stanowi Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Platformy "Nanofutures" zrzeszającej osoby z otoczenia nanotechnologii, działającej w ramach 7 Programu Ramowego. Dzięki zawiązanej współpracy stanie się możliwe przybliżenie europejskich działań oraz trendów związanych z nanotechnologią w Europie poprzez portale Fundacji Nanonet: www.Nanonet.pl i www.nanodialog.eu.