Fundusze na nanotechnologię

  •   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV. Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV , jest transgranicznym...
  • OLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm...
  • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs w ramach Programu INNOMED Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego...
  • Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 maja 2013 r. został otwarty trzeci międzynarodowy konkurs w ramach SmartGrids ERA-NET. Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 2 września 2013 r. o godzinie 17:00 CET. Składanie wniosków będzie odbywać się za pośrednictwem...
  • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT. Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem...