Jesteś w: BIZNES
Pozostałe działy:
Pozostałe działy:

Grant dla Ensysce Biosciences Inc.

Ensysce Biosciences Inc. otrzymało dotację od NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia) na rzecz opracowania jednowarstwowych nanorurek węglowych pozwalających na wykorzystanie siRNA do celów terapeutycznych.

Ensysce Biosciences Inc. ogłosiło dziś fakt otrzymania nagrody SBIR (przyznawanej małym przedsiębiorstwom prowadzącym innowacyjne badania), w wysokości około 300 000 dolarów, aby ułatwić prace nad jednowarstwowymi nanorurkami węglowymi pozwalającymi na dostarczanie siRNA. Te oraz pozostałe środki pieniężne – milion dolarów zebranych w czerwcu oraz poprzednia nagroda od State of Texas Emerging Technology Funds – pozwolą na sfinalizowanie prac przed złożeniem podania o pozwolenie wprowadzenia leku do obrotu, w celu przeprowadzenia badań klinicznych.

siRNA stanowią jedną z najbardziej intrygujących oraz obiecujących metod walki z rakiem, jednak problemem pozostaje kwestia ich skutecznego dostarczenia do komórek. Nagroda SBIR przyczyni się do rozwoju tej przełomowej technologii na etapie przedklinicznym. Gdy badania te zostaną ukończone, produkt otrzyma pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, dzięki czemu możliwe będzie szybkie rozpoczęcie badań klinicznych.

Nanorurki węglowe pozwalają niezmodyfikowanym, dużym aktywnym czynnikom molekularnym przedostać się przez naturalne bariery w ciele, by następnie trafić do komórek rakowych. “Fakt dostarczenia siRNA do komórek rakowych poprzez jednowarstwowe nanorurki węglowe był wielokrotnie i jednoznacznie demonstrowany podczas naszych testów na zwierzętach,” powiedział dr Kirkpatrick, dyrektor generalny Ensysce. “Badania ufundowane przez NIH zakończą ostatni etap selekcji naszego produktu. W następnej kolejności zajmiemy się badaniami nad bezpieczeństwem, wymaganymi przez FDA (Agencja ds. Żywności i Leków), tak aby lek mógł zostać wykorzystany w testach klinicznych.

Ensysce znajduje się w Biotechnology Commercialization Center (centrum komercjalizacji produktów biotechnologicznych) będącego częścią Centrum Medycznego w Teksasie, które wspiera współpracę z Uniwersytetem Rice’a w zakresie badań. “Badania prowadzone przez Ensysce nadal demonstrują praktyczność tego podejścia w dostarczaniu siRNA,” powiedział dr R. Bruce Weisman, profesor na wydziale chemii Uniwesytetu Rice’a. “Ensysce udowadnia, że nanorurki węglowe mogą efektywnie dostarczać makrocząsteczki i zapewniać aktywność biologiczną w modelach raka.”

Źródło: http://www.nanowerk.com/news2/newsid=26819.php