Nauka - najnowsze artykuły

 • 20.04.2014
  Artykuł dr Marcina Jurewicza - pracownika naukowego Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania - ukazał się w czasopiśmie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej "Ekonomia i zarządzanie". Artykuł opisuje aktualne regulacje prawne w nanotechnologii.  Treść artykułu
 • 12.02.2014
  We Wrocławiu otwarto laboratorium do badania nanostruktur za 6,5 mln zł Na Politechnice Wrocławskiej otwarto w poniedziałek laboratorium do wytwarzania i badania nanostruktur. Zdaniem naukowców to pierwsza i jedyna tego typu pracownia w Polsce, która zajmie się układami mikro- i nano-elektromechanicznymi. "Poszczegó...
 • 23.01.2014
  W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie Nanotechnologia. Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2 w jednostkach naukowych i PNT-06 – Sprawozdanie...
 • 14.12.2013
  Zanim grafen stał się pupilkiem w „rodzinie nanomateriałów” to właśnie nanorurki węglowe były  uważane za cudowny materiał, który w przyszłości mógłby zastąpić silikon. Jednak cała masa problemów z ich zastosowaniem w elektronice przyczyniła się do utraty przychylności w „rodzinie nanomateriał...
 • 14.12.2013
  Naukowcy z Uniwersytetu Rice’a opracowali model komputerowy, przy pomocy którego zademonstrowali, że karbin - alotropowa odmiana węgla jest najtwardszym znanym człowiekowi materiałem. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie ACS Nano (“Carbyne from First Principles: Chain of C Atoms, a Nanorod or a Nanorope”)...
 • 14.12.2013
  Złożona warstwa metal-tlenek zaprojektowana przez IBM oraz naukowców Uniwersytetu w Teksasie, Austin (UTA) może pomóc zredukować napięcie wymagane do przełączania sygnałów elektronicznych, i tym samym nadmiar energii której potrzebują. Ich badanie opublikowano w październikowym wydaniu Nature Nanotechnology....
 • 19.11.2013
  Graphene is a two-dimensional (2D) carbon material that displays a unique mix of properties: not only does it have the highest electrical and thermal conductivity among all materials known so far, but it also has been shown to be the thinnest, stiffest and strongest material, as well as being impermeable to all standard gases.   One...
 • 19.11.2013
  Going hand in hand with the development of wearable electronic textiles, researchers are also pushing the development of wearable and flexible energy storage to power those e-textiles. For instance, as we reported in a previous Nanowerk Spotlight ("Nanotechnology T-Shirt to replace batteries? Towards wearable energy storage"),...
 • 19.11.2013
  Cancer is one of the leading causes of death in the world and remains a difficult disease to treat. Current problems associated with conventional cancer chemotherapies include insolubility of drugs in aqueous medium; delivery of sub-therapeutic doses to target cells; lack of bioavailability; and most importantly, non-specific toxicity to normal...
 • 19.10.2013
  Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei wynaleźli metodę dzięki, której jod w barwnikowych ogniwach słonecznych ( BOS, z ang. DSSC)  opartych na kompleksach miedzi ( zwanych tez ogniwami Grätzela) został zastąpiony tańszym i  znacznie liczniej występującym w przyrodzie kobaltem.  Taka zamiana powinna zapewnić zró...