Najnowsze informacje

22.09.2013
Nanotechnologia DNA stwarza obiecujące możliwości nie tylko w konstruowaniu i produkcji wydajnych systemów na poziomie atomowym, ale również w budowaniu coraz bardziej zaawansowanych...
22.09.2013
Użycie nanotechnologii nie ograniczy się  tylko i wyłącznie do wzbogacenia palety nowych leków, lecz przyczyni się  również do udoskonalenia istniejących już badań....
22.09.2013
Na różnych etapach badań nad tworzeniem efektywnych nanosystemów wykorzystywanych w produkcji molekularnej użyteczna byłaby możliwość oszacowania właściwości i reakcji układów...
22.08.2013
Researchers with the U.S. Department of Energy (DOE)’s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) have discovered a unique new twist to the story of graphene, sheets of pure carbon...
22.08.2013
The realisation of nanomachines is inching ever closer to reality. Researchers at the Max Planck Institute for Intelligent Systems in Stuttgart are helping make one of the grand challenges of...
22.08.2013
MIT chemical engineers have discovered that arrays of billions of nanoscale sensors have unique properties that could help pharmaceutical companies produce drugs — especially those based on...
22.08.2013
Miażdżyca naczyń krwionośnych jest główną przyczyną zgonów na całym świecie. Do chwili obecnej, żadna z metod leczenia nie obejmowała swoim działaniem wyłącznie obszarów...
22.08.2013
Podczas gdy cudowny grafen jest ciągle poddawany próbom przez dwuwymiarowe materiały w urządzeniach elektronicznych, znalazł on także zastosowanie w urządzeniach spoza tej dziedziny....
22.08.2013
Badacze z MIT opracowali proces odsalania wody, w którym tradycyjne materiały zastąpione zostały grafenem z porami o średnicy jednego nanometra, co znacznie obniży koszty uzyskiwania wody...
22.08.2013
Researchers from the University of Georgia have developed a new approach to cancer treatment, using nanoparticles to train the body's immune system to kill off the cancer cells on its own....