Nanocząstki podnoszą czułość nanosensorów

Naukowcom z University of Tehran udało się podnieść czułość nanosensorów składających się z dwutlenku cyny poprzez zsyntezowanie mieszanki wielościanowych nanorurek węglowych z dwutlenkiem cyny. Dokonano tego dzięki metodom sonochemicznego oraz chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD).

W przypadku tego badania wielościanowe nanorurki węglowe zostały użyte w celu ulepszenia właściwości sensorów półprzewodników zmiennych związków organicznych.

Produkcja nanocząstek o średnicy mniejszej niż 6nm jest jedną z niewątpliwych zalet zastosowania CVD w tym badaniu. Dzięki temu nanosensor składajacy się z takich nanocząstek jest niezwykle czuły. Najważniejsze zastosowanie owe nanosensory znajdą w branży medycznej. Powszechne oraz niepowszechne procesy fizjologiczne zachodzące w ludzkim ciele mogą emitować gazy podczas wydechu. Z tego powodu „skład” oddechu zmienia się. Choroby wewnętrzne są najczęściej diagnozowane na przykład na podstawie badań krwi czy biopsji. Oznacza to, iż diagnoza jest możliwa jedynie w przypadku postępowania choroby. Jednak dzięki analizie oddechu diagnoza choroby będzie o wiele szybsza. Do chorób możliwych do wykrycia dzięki badaniu oddechu czułymi nanosensorami zalicza się miedzy innymi cukrzycę, raka płuc oraz piersi.

http://www.nanowerk.com/news2/newsid=27403.php