Jesteś w: BIZNES
Pozostałe działy:
Pozostałe działy:

Ocena rynku nanotechnologii

 

Reportlinker.com ogłosił umieszczenie nowego raportu z badań rynkowych dostępnego w ich katalogu: „Nanotechnologia: Realistyczna ocena rynku”.

Edycję raportu z 2010 r. rozpoczęła obserwacja, że szum otaczający nanotechnologię, zarówno pozytywny jak i negatywny, wydaje się zmniejszać. Dziś, zgodnie z tymi przewidywaniami, zarówno wizje „wartego tryliony dolarów” w ciągu dziesięciu lat rynku nanotechnologicznego, jak i apokaliptyczne przepowiednie „faustowskiego układu” czy „puszki Pandory” są spotykane znacznie rzadziej.

Celem raportu jest dostarczenie zainteresowanym, np. inwestorom informacji o komercyjnym potencjale różnych obszarów nanotechnologii oraz uzupełnienie stale powiększających się zasobów technicznych informacji. Na to składa się identyfikacja gałęzi rynku nanotechnologicznego o największym komercyjnym potencjale od 2012 do 2017 r., przewidywania co do przyszłego zapotrzebowania tych gałęzi oraz ocena przeszkód, które należy pokonać, aby każdy segment mógł ujrzeć swój potencjał, co umożliwiłoby oszacowanie prawdopodobieństwa udanej komercjalizacji.

Dziedzina, którą obejmuje raport to zapotrzebowanie na nanotechnologiczne rozwiązania w skali światowej. Nanotechnologiczne rozwiązania definiowane są przez autorów raportu jako tworzenie i wykorzystanie materiałów, urządzeń i systemów poprzez manipulację materią w skali mniejszej niż 100 nanometrów. Badania obejmują nanomateriały (nanocząstki, nanorurki, nanostrukturalne materiały i nanokompozyty), nanonarzędzia (narzędzia do nanolitografii oraz mikroskopy ze skanującą sondą) i nanourządzenia (nanosensory i nanoelektronika). Badaniami nie objęto nanocząstek sadzy używanych do wzmacniania opon i innych gumowych produktów, nanocząstek srebra i barwników używanych w fotografii oraz aktywnego węgla wykorzystywanego w filtracji wody – materiały te używane są od dziesięcioleci i są starsze od samego konceptu nanotechnologii, a ogromna ilość danych ich dotyczących znacznie przewyższyłaby tę dostępną przy nowszych materiałach. Nie objęte badaniem zostały także nanopółprzewodniki, gdyż zostały one szczegółowo opisane w innych publikacjach.

Źródło: www.azonano.com