Nauka - popularne artykuły

 • 24.01.2013
  Wielkie nadzieje pokłada się w leczeniu raka za pomocą nakierowanych nanocząstek. Badania kliniczne przyniosły obiecujące rezultaty stosowania leczniczo nakierowanych nanocząstek, które gromadzą się bezpośrednio w guzach nowotworowych, z pominięciem zdrowych komórek.   W nanocząstkach znajduje się molekuła...
 • 14.10.2012
  Kolejne doniesienia o nowych zastosowaniach grafenu pojawiają się z niezwykłą regularnością. Tym razem zespół fizyków odkrył sposób, w jaki można wykorzystać grafen, aby stworzyć swojego rodzaju kanapkę umożliwiającą badanie mikroskopem elektronowym obiektów zanurzonych w cieczy. Zespół opisał swoje odkrycia w...
 • 14.12.2013
  Naukowcy z Uniwersytetu Rice’a opracowali model komputerowy, przy pomocy którego zademonstrowali, że karbin - alotropowa odmiana węgla jest najtwardszym znanym człowiekowi materiałem. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie ACS Nano (“Carbyne from First Principles: Chain of C Atoms, a Nanorod or a Nanorope”)...
 • 20.04.2014
  Artykuł dr Marcina Jurewicza - pracownika naukowego Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania - ukazał się w czasopiśmie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej "Ekonomia i zarządzanie". Artykuł opisuje aktualne regulacje prawne w nanotechnologii.  Treść artykułu
 • 24.02.2013
  Badacze już od jakiegoś czasu próbują znaleźć zastosowanie nanorurek węglowych w ogniwach paliwowych. Liczono na to, że pomogą one w lepszym magazynowaniu w nich wodoru. Brano również pod uwagę wykorzystanie ich jako tańszej alternatywy drogich katalizatorów w ogniwach paliwowych.   Jednak dwiema głównymi...
 • 13.05.2013
  Naukowcy z Instytutu Wyss Uniwersytetu Harvarda stworzyli liczby, litery oraz struktury używając do ich budowy krótkich nici DNA. Postawiono spory krok naprzód w nanotechnologii strukturalnej DNA. Aktualnie jedyną metodą na stworzenie złożonego obiektu DNA o skali 100 nanometrów była układanka  DNA podobna do origami....
 • 19.10.2013
  Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei wynaleźli metodę dzięki, której jod w barwnikowych ogniwach słonecznych ( BOS, z ang. DSSC)  opartych na kompleksach miedzi ( zwanych tez ogniwami Grätzela) został zastąpiony tańszym i  znacznie liczniej występującym w przyrodzie kobaltem.  Taka zamiana powinna zapewnić zró...
 • 12.02.2013
    Materiały piezoelektryczne są już wykorzystywane w mikroskopach z sondą skanującą, umożliwiając ich precyzyjne ustawienie na poziomie atomów. Czy pojawią się jakieś możliwości kontrolowania właściwości piezoelektrycznych w przypadku dwuwymiarowych materiałów? Obecnie nie można nadać im właściwości piezoelektrycznych...
 • 19.11.2013
  Graphene is a two-dimensional (2D) carbon material that displays a unique mix of properties: not only does it have the highest electrical and thermal conductivity among all materials known so far, but it also has been shown to be the thinnest, stiffest and strongest material, as well as being impermeable to all standard gases.   One...
 • 19.10.2013
  Naukowcy z ETH w Zurychu i Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) w Kalifornii opracowali innowacyjny czujnik do spektroskopii ramanowskiej ze wzmocnieniem powierzchniowym (SERS). Umożliwia on wykrycie cząsteczek obecnych w najmniejszych stężeniach. Wykorzystując nanorurk iwęglowe, zespół naukowców prowadzony przez...