Jesteś w: BIZNES
Pozostałe działy:
Pozostałe działy:

Produkcja nanorurek we Francji

Francuska grupa chemiczna ARKEMA produkuje nanorurki węglowe. W 2004 r. utworzyła ona przy kompleksie petrochemicznym w Lacq /Pireneje-Atlantyckie/ firmę specjalistyczna / jedyna obecnie taka firma we Francji/, mającą na celu produkcje nanorurek węglowych. Od 2006 r. firma rozpoczęła działalność i produkuje rocznie 8-10 ton nanorurek. Przewiduje się w 2011 roku utworzenie nowej firmy w m. Mont, która będzie zdolna do produkcji 400 ton nanorurek węglowych rocznie.
 
Pierwszy etap produkcji nanorurek to reaktor w obiegu zamkniętym, do którego jest dostarczony ciekły bioetanol wyprodukowany z kukurydzy /źródło węgla/ oraz katalizator /drobiny aluminium pokryte żelazem/. Mieszanka ogrzana do temperatury 700° C powoduje powstanie cienkich włókien węgla w formie pustych rurek o długości 1-10 mikronów i szerokości 10-15 nanometrów. Wytworzone nanorurki zbite w kłębki sa następnie skierowywane przez system pneumatyczny w kierunku zasobnika skąd wyciekają do beczek metalowych, przystosowanych do transportu produktów toksycznych.
 
W ostatnim etapie beczki są podłączane parami do specjalnych zaworów hermetycznych, gdzie nanorurki są amalgamowane z polimerami plastikowymi / 20% - 40% stężenia w produkcie końcowym stanowią nanorurki węglowe/. Do zastosowań przemysłowych koncentrat ten jest rozcieńczany do stężenia 1%-2% nanorurek w produkcie.

Z 25-30 mln euro, które firma ARKEMA zainwestowała w badania naukowe i rozwój, prawie 50% tej kwoty zostało przeznaczone na zabezpieczenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa badan i higienę pracy.

Obecnie rynek nanorurek węglowych jest niewielki /produkcje światowa ocenia się na 100-200 ton rocznie/. Jednakże w najbliższych latach przewiduje się, ze nastąpi jej silny wzrost. Również niemiecki koncern Bayer oznajmił, ze w najbliższym czasie uruchomi instalacje na produkcje 200 ton nanorurek rocznie. W krajach Azji obserwuje się także wzrost produkcji nanorurek węglowych.
Ocenia się, ze w przeciągu najbliższych 10 lat światowy rynek obrotu nanorurkami węglowymi osiągnie liczbę 2 mld dolarów.