Publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi publikacjami:
Technologie KET
P. Skurzyński
„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kluczowych technologii”
Wydawnictwo IZTECH
2012
Do pobrania po kliknięciu w ten link
Technologie KET
Komisja Europejska
„Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE”
Komunikat Komisji z dn. 30.09.2009 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 512 wersja ostateczna
Do pobrania po kliknięciu w ten link